top of page

MONTAVIMO DARBAI

Montavimo darbai atliekami įsiklausant į kiekvieno kliento lūkesčius. Užtikrinant estetiką ir svarbiausia teisingą sistemos paleidimą, laikantis kiekvieno gamintojo reikalavimų.

Single Split

Single Slit tipo sistema jungiasi kartu su vienu vidiniu įrenginiu. Tai ideali sistema siakiant palaikyti vienos patalpos oro klimatą. Tokios sistemos yra ir pigesnės lyginant su Multi Split. Taip pat, dažnu atvėju lengviau įgyvendinamos jūsų namuose.

Multi Split

Multi Split sistema sukurta prie vieno išorinio įrenginio prijungti iki 5 vidinių įrenginių. Tai leidžia vienu metu palaikyti skirtingą patalpų klimatą.

Commercial Split

Commercial Split sistemos sukurtos šildyti arba šaldyti dideles patalpas. Vienu metu gali palaikyti keletą vidinių įrenginių.

Mūsų projektai

Sistemų tipai

Nordis Single Split sitema

 • Populiarus pasirinkimas Single split sistema net ir esant poreikiui montuoti du atskirus vidinius įrenginius, dėl patrauklesnės kainos, dažnu atveju trumpesnio vamzdyno ir per daug komplikuoto įgyvendimo dėl jau esančios patalpų baigtinės apdailos.

 • Sumontuotas Orion pro naujausias inverterinis kompresorius, kuris efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros.

 • Įrenginyje integruotas „Wi-Fi“ modulis suteikia galimybę oro kondicionierių valdyti išmaniuoju telefonu.

 • Šaltos plazmos oro valytuvas naikina bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.

 • Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION PRO kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.

 • Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliu atstumu, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.

 • Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.

SAMSUNG Commercial Split

 • Tikriausiai vienas geriausiu pasirinkimu parduotuvėms, ofisams, bei didesnėms patalpoms yra Samsung 360 kasetinio tipo oro kondicioierius. Sumontuotas 15m vamzynas, turintis net 6 jungimus dėl įpatingai sunkaus pravedžiojimo tarp skirtingų patalpų palubėmis.

 • Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo pata­l­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stili­n­goji „360 Cassette“ pertei­­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir skla­n­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

 • Įren­gi­nys toly­giai 360 laip­s­nių kampu vėsina visas kamba­­rio dalis, nepa­­li­k­da­­mas neat­­­vė­sintų zonų. Kasetė ,,prili­pina" oro srautą prie lubų, dėl to nesi­­jau­čia šaltų oro gūsių.

Samsung Multi Split sitema

 • Išskirtinis projektas pareikalavęs išskirtinai daug pastangų, įgyvendintas esant baigtinei namo apdailai išnaudojant namuose įrengtą palėpę. Sumontuota Multi Split sistema su keturiais vidiniais blokais. Sistemos vamzdynas išvedžiotas palėpėje ir siekia gamintojo deklaruojamą ribą. Kondensatą vakuumo principu siurbia keturi kondesato siurbliai, sumontuoti palėpeje, taip pašalinant net ir maža jų veikimo garsą.

 • Sistema Samsung Comfort Arise Wind free su išoriniu 8kw galingumo šilumos siurbliu.

 • „Wind-Free™ Cooling“ technologija - jaus­­­kite malo­­­nią vėsą, o ne šaltį. Šaltas oras pučiamas per tūks­ta­n­čius mikro ­angų.

 • „AI Auto Comfort“ Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus.

 • ,, Fast Cooling" režimas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais.

bottom of page